Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017
Οδηγίες Χρήσης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ

1.1 Επιλέξετε αν θέλετε να αναζητήσετε ολόκληρα τεκμήρια ή συγκεκριμένες σελίδες

Πρώτα πρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση σε ολόκληρα τεκμήρια (βιβλία, περιοδικά, έρευνες, μελέτες, πρακτικά ημερίδων, κλπ) ή απευθείας σε συγκεκριμένες σελίδες (αφορά κυρίως άρθρα περιοδικών).

1.2 Ερώτημα Αναζήτησης

Το ερώτημα αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία:

1.2.1 Το ευρετήριο

Σε σχέση με αυτό που αναζητείτε, έχετε την επιλογή να περιορίσετε την αναζήτηση σας σε συγκεκριμένες περιοχές των εγγραφών. Ανάλογα την επιλογή σας για αναζήτηση σε τεκμήριο ή άρθρα, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Τεκμήρια


o Τίτλος

Αναζήτηση στο τίτλο του αντικειμένου.

o Δημιουργός

Αναζήτηση στο δημιουργό του αντικειμένου.

o Περιγραφή

Αναζήτηση στην περιγραφή του αντικειμένου. Συνήθως περιλαμβάνει όλα τα περιεχόμενα του αντικειμένου ή τις βασικές ενότητες.

o Θέματα

Όταν ένα αντικείμενο καταλογογραφείται, συσχετίζεται με κάποια θέματα. Κατά αυτό τον τρόπο, είναι εύκολο για εσάς, να αναζητείτε άλλα αντικείμενα με το ίδιο θέμα.

o Οπουδήποτε.

Κάθε αναζητήσιμο μέρος μιας εγγραφής. Χρήσιμο όταν γίνεται ένα ερώτημα για πρώτη φορά.


Περιεχόμενα (άρθρα)


oΤίτλος

Στο τίτλο του αντικειμένου.

o Δημιουργός

Αναζήτηση στο δημιουργό του περιεχομένου (π.χ. αρθρογράφος).

o Λέξεις κλειδιά

Όταν ένα άρθρο καταλογογραφείται, συσχετίζεται με κάποιες λέξεις κλειδιά. Κατά αυτό τον τρόπο, είναι εύκολο για εσάς, να αναζητείτε άλλα άρθρα με το ίδιο περιεχόμενο.

o Οπουδήποτε.

Κάθε αναζητήσιμο μέρος μιας εγγραφής. Χρήσιμο όταν γίνεται ένα ερώτημα για πρώτη φορά.


1.2.2 Ο όρος που αναζητείται

Η λέξη(-εις) ή η φράση(-εις) για την οποία θέλετε να βρείτε αποτελέσματα. Επιλέξετε τα πεδία αναζήτησης όρων και πληκτρολογήστε τον όρο.
o Οι όροι μπορούν να εισαχθούν στο πάνω ή στο κάτω πλαίσιο.
o Θα πρέπει να παραλείπετε τα σημεία στίξης όταν αναζητείτε όρους που περιέχουν τέτοια.
o Μπορείτε να πληκτρολογείτε τμήμα ενός όρου για να ταιριάξετε κάθε λέξη που αρχίζει με αυτό τον όρο. Για παράδειγμα «φορο» ταιριάζει φορολογία, φοροδιαφυγή, κτλ. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείται εξαιρετικά γενικούς όρους. Για παράδειγμα η αναζήτηση «από» θα φέρει πολλαπλά ανόμοια αποτελέσματα.

1.2.3 Αναζήτηση με λογικούς τελεστές

Για να βελτιώσετε επιπλέον το ερώτημα σας μπορείτε να το συνθέσετε χρησιμοποιώντας λογικούς τελεστές. Κάθε τελεστής ενώνει δύο όρους αναζήτησης. Οι επιλογές που έχετε είναι: ΚΑΙ και Η.

ΚΑΙ

ανακτά εγγραφές που περιέχουν ΟΛΟΥΣ τους όρους που περιλαμβάνονται στα δύο πεδία
Η

ανακτά εγγραφές που περιέχουν το έναν ή τον άλλο όρο που περιλαμβάνονται στα δύο πεδία

1.3 Αποτελέσματα αναζήτησης

Οι εγγραφές που ταιριάζουν στο ερώτημα σας εμφανίζονται αρχικά με μία περιληπτική περιγραφή. Αν επιλέξετε τον τίτλο του αντικειμένου σας εμφανίζεται αναλυτική περιγραφή. Και στην σύντομη και στην αναλυτική περιγραφή υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο αρχείο.
Όταν επιλέξετε την τον τίτλο μίας εγγραφής (βλέπε παραπάνω) το περιεχόμενο της εγγραφής παρουσιάζεται από το πρόγραμμα και εμφανίζεται σε μια καθορισμένη μορφή. Αυτός είναι συνήθως ο πιο εύχρηστος τρόπος εμφάνισης της εγγραφής.

1.3.1 Μορφές εμφάνισης ανάλογα με το είδος της αναζήτησης


Τεκμήρια (αναλυτική εμφάνιση)

· Δημιουργός/οι
· Συλλογικό Όργανο
· Τίτλος
· Γλώσσα
· Tόπος έκδοσης
· Εκδότης
· Χρονολογία Έκδοσης
· Φυσική περιγραφή
· Περιγραφή
· Θέματα. Τα θέματα είναι ενεργοί σύνδεσμοι σε άλλα τεκμήρια με το ίδιο θέμα.
· Σύνδεσμος με το φυσικό αρχείο.

Περιεχόμενα (άρθρα)

· Δημιουργός/οι
· Τίτλος άρθρου
· Τόπος έκδοσης (του τεκμηρίου που περιλαμβάνεται)
· Εκδότης (του τεκμηρίου που περιλαμβάνεται)
· Χρονολογία
· Γλώσσα
· Σελίδες
· Πηγή (το τεκμηρίου στο οποίο περιλαμβάνεται). Ενεργός σύνδεσμος στο αντίστοιχο τεκμήριο
· Τεύχος (του τεκμηρίου που περιλαμβάνεται)
· Θέματα (του τεκμηρίου που περιλαμβάνεται). Τα θέματα είναι ενεργοί σύνδεσμοι σε άλλα τεκμήρια με το ίδιο θέμα.
· Λέξεις κλειδιά. Οι λέξεις κλειδιά είναι ενεργοί σύνδεσμοι σε άλλα άρθρα με το ίδιο περιεχόμενο.
· Λίστα σελίδων που περιλαμβάνει. Ενεργοί σύνδεσμοι που δίνουν πρόσβαση στην σελίδα που περιλαμβάνεται το άρθρο.logos