Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017
Το Ο.Ε.Ε., έχοντας ως στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του και τους πολίτες, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την εκμετάλλευση του υλικού που διαθέτει στη βιβλιοθήκη του. Η Τελευταία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σημεία συγκέντρωσης τίτλων και λοιπών εντύπων σχετικών με οικονομικά θέματα καθώς και με το οικονομολογικό επάγγελμα εν γένει.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες τεκμηρίων που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στη βιβλιοθήκη του Ο.Ε.Ε.:

1. Επιστημονικά βιβλία σχετικά με οικονομικά θέματα

2. Επιστημονικές εκδόσεις και μελέτες του Ο.Ε.Ε. από το 1983 και λοιπό υλικό που έχει διατεθεί διαχρονικά από μέλη και πολίτες

3. Επιστημονικές έρευνες του σχετικές με οικονομικά και κλαδικά θέματα

4. Επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα στα οικονομικά χρονικά

5. Πρακτικά των Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) για εξουσιοδοτημένους χρήστες

Μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου  προσφέρεται μια μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία λειτουργεί ως το βασικό εργαλείο προβολής και προώθησης του υλικού της βιβλιοθήκης του Ο.Ε.Ε., προς τα μέλη του και τους πολίτες.


Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της επιστημονικής έκδοσης των Οικονομικών Χρονικών. Επιλέξτε την εικόνα για να διαβάσετε το περιοδικό.

3d
       books  magazine study study2logos